วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ระบบปฏิบัติการ Windows XP 
หน้าตาของ Windows XP
            หน้าตาของ Windows XP มีชื่อเรียก ส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1. เดสก์ท็อป ( Desktop )
       คือ พื้นที่หน้าจอเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรมเปรียบเหมือนโต๊ะทำงานของเรา
2. ไอคอน ( icon )
       คือ สัญลักษณ์หรือรูปภาพที่ใช้แทนโปรแกรม ทำให้เราสามารถจดจำได้ง่าย
3. ถังขยะ ( Recycle )
       คือ โฟล์เดอร์ที่เก็บ ไฟล์ โฟล์เดอร์หรือข้อมูลต่างๆ ที่เราต้องการลบทิ้งแต่ถ้าอยากนำขึ้นมาใช้ใหม่ก็สามารถกู้คืนได้
4. ทาสก์บาร์ ( Taskbar )
       คือ แถบงาน เมื่อเราเข้าทำงานโปรแกรมต่าง ๆ ชื่อโปรแกรมเหล่านั้นก็จะไปแสดงที่ทาสก์บาร์ ขณะที่เข้ามาครั้งแรกยังไม่มีโปรแกรมใดเปิดใช้งานพื้นที่ทาสก?บาร์ก็จะว่าง ทาสก์บาร์ ยังสามารถ Lock ไว้ให้อยู่กับที่ได้หรือเคลื่อนย้ายไปตามมุมต่าง ๆของหน้าจอได้
5. ซิสเต็ม เทรย์ ( System Tray )
       ใช้บอกเวลา และ ใช้แสดงไอคอน หรือสถานะของโปรแกรมหรืออุปกรณ์
6. ทูลสทิป ( Toolstip)
       เมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อหรือไอคอนของโปรแกรมใดจะปรากฎกรอบสีเหลืองภายในจะมีข้อความสำหรับอธิบายโปรแกรมเรียกว่า ทูลสทิป ( Toolstip)
7. ปุ่ม สตาร์ท ( Start )
       คือ จุดเริ่มต้นของโปรแกรมต่าง ๆ เมื่อเราใช้เมาส์ไปคลิกที่ปุ่มสตาร์ท ( Start )จะปรากฎเมนูโปรแกรมต่างๆ ให้เราเลือกใช้ได้ ในกรณีที่เราต้องการที่จะใช้โปรแกรมใด ให้เอาเมาส์ไปคลิกที่ชื่อหรือรูปไอคอนหน้าชื่อโปรแกรมนั้นเพื่อเข้าใช้งาน
8. โปแกรมที่เรียกใช้งานบ่อย
       มีกจะแสดงแค่ 6 โปแกรม แต่เราสามารถกำหนดให้แสดงมากกว่าหรือน้อยกว่า 6 โปรแกรมได้
9. โปรแกรมทั้งหมด ( All Programs )
       เมื่อเราเลื่อนเมาส์มาที่ All Programs ก็จะปรากฎชื่อและไอคอนของโปรแกรมทั้งหมด ในกรณี ถ้าเราต้องการใช้โปรแกรมใด ให้คลิกที่ชื่อโปรแกรมนั้นเพื่อเข้าใช้งาน
การใช้งานโปรแกรม
            การเรียกใช้งานต่างๆ ที่อยู่ในเครื่อง ให้คลิกที่ปุ่ม Start แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่ All Programs จะปรากฎโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องดังภาพข้างล่าง


หน้าต่าง Windowns
1. ไตเติลบาร์ (Title bar) แสดงชื่อของโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
2. เมนูบาร์ (Menu Bar) แสดงเมนูของโปรแกรมใช้ในการเลือกคำสั่ง
3. แถบเครื่องมือ (Toolbar) เป็นรูปภาพเล็ก ๆ แทนคำสั่งใช้งานต่าง ๆ
4. แถบตำแหน่ง (Addressbar) แสดงตำแหน่ง ณ ขณะนั้น
5. มินิไมซ์ (minimize) ปุ่มลดขนาดหน้าต่างหรือปิดหน้าต่าง
6. แมกซิไมซ์ (Maximize) ขยายหน้าต่างให้เต็มจอ
7. ปุ่มปิดโปแกรม (Close) ใช้ในการปิดโปรแกรม
8. ไอคอน (Icon) คือ รูปสัญลักษณ์ที่ใช้เรียกโปรแกรม
9. แถบเลื่อน (Scroll Bar) ใช้ในการเลื่อนหน้าจอไปซ้าย ขวา ขึ้นลงตามทิศทางลูกศร
10. แถบสถานะ (Status Bar) แสดงสถานะการทำงาน
 การปรับแต่งหน้าตาของวินโดว์
            การปรับแต่งหนาตาของวินโดว์นั้นเราสามารถทำได้เหมือนกับวินโดวส์รุ่นก่อน ๆ คือปรับแต่ง Background color , Wall Paper เป็นต้น ซึ่งวิธีการปรับแต่งก็จะแตกต่างกันเล็กน้อย มีขั้นตอนดังนี้

การตั้งภาพวอลล์เปเปอร์

1. คลิกเมาส์ขวาที่ Desktop เลือก Properties
2. จะปรากฎหน้าต่าง Display Properties
3. คลิกที่แท็ป Desktop แล้วเลือกภาพที่ต้องการ
4. คลิกที่ปุ่ม OK หรือ Apply
5. ก็จะได้ภาพวอลล์เปเปอร์หรือพื้นหลังตามต้องการการเลือกใส่สีพื้นหลัง

1. คลิกเมาส์ขวาที่ Desktop เลือก Properties
2. จะปรากฎหน้าต่าง Display Properties
3. คลิกแท็ป Desktop เลือก ( None ) เพื่อไม่ใช้ Wall Paper
4. คลิกเลือกที่ color หรือคลิกที่ Other
5. จะปรากฎหน้าต่าง color เพื่อหาสีอื่น ๆ ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK
6. เมื่อได้สีที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม OK หรือ Apply
7. Background ก็จะเปลี่ยนไปไเป็นสีที่เราต้องการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น